Në ZVICËR çdo qytetar do marrë nga 7500 Franga për shkak të pandemisë

Në ZVICËR çdo qytetar do marrë nga 7500 Franga për shkak të pandemisë

Në ZVICËR çdo qytetar do marrë nga 7500 Franga për shkak të pandemisë

Një iniciativë e cila do të kulmonte me referendum për të paguar çdo qytetar
zviceran 7500 CHF është nisur në Zvicër. Sipas planit, nga banka kombëtare e Zvicrës
do të kërkohej të paguante 7,500 franga për çdo qytetar zviceran.

E njohur si ‘Iniciativa e Parave të Helikopterit’, paratë do të transferoheshin tek çdo
qytetar zviceran – përfshirë fëmijët. Në zbatim të rregullave të drejtpërdrejta të
demokracisë në Zvicër, nëse organizatorët marrin 100,000 nënshkrime, çështja do të hidhet ne votime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *