Hudhrat e Njoma si Mrekulli e Natyrës – Vlerat për Shëndetin

Hudhrat e njoma janë fantastike në vlera dhe shije. Hudhrat e njoma shqiptare kanë një veçori shumë të rëndësishme.
Ato vijojnë të jenë e njëjta farë tradicionale si ajo e kohëve të shkuara dhe ruajnë të njëjtën shije dhe vlera.
Mbi të gjitha janë produkte të tokës dhe zhvillimi i tyre nuk është i ndikuar nga asnjë stimulant apo subbstanncë tjetër duke i bërë hudhrat e njoma shqiptare një nga perimet më të pastra dhe të sigurta.

Çfarë përmban hudhra e njomë?

Hudhra e njomë, ashtu si hudhra e thatë përdoret për të kuruar gripin e thjeshtë e deri për parandalimin e sëmunddjevee të rënda.

Përdoret për të kuruar probleeme që lidhen me sistemin e gj akut dhe zemrën, përfshirë kolesterolin e lartë, parandalimin e attakuut të zemrës dhe sëmunddjevee koroonaree.

Shumë e përdorin për të parandaluar probleemet me zhvillimin e qeliizavee të dëmmshmee të mushkërive, të prosttatëss, të gjiirit e të stomakut.

Një lëndë përbërëse e hudhrës shërben si lëndë kuruese për sëmunddjeet e zemrës dhe e mbron atë.

Hudhra ndikon edhe në përmirësimin e parametrave lipiidë të gj akut, forcon potencialet antiioksidannte dhe shkakton ulje të tennsioniit. Në fjalë të tjera hudhra ndikon në uljen e kolesterolit dhe kurimin e tensiionit të lartë.

Një studim lidh hudhrën me uljen e rreziikuut të lindjes së parakohshme, si pasojë e lëndëve antiimikrobbiale dhe prebbiotiike që ajo përmban.

Studime të tjera tregojnë se hudhra përmban një lëndë që mbron mëlçinë nga dëmttimeet që shkaktohen nga përdorimi i alkkooliit.

Si ta zgjedhim hudhrën e njomë?

Hudhra e njomë duhet të ketë kërcell të fortë, pa pjesë të zbutura dhe gjethet e saj duhet të kenë ngjyrë jeshile të fortë.

Në rast se rreth pjesës së kërcellit është formuar një shtresë e butë, ajo duhet të hiqet gjithmonë.

Si të ruajmë hudhrën e njomë?
Mbështilleni mirë me letër dhe futeni në frigorifer. Kini kujdes gjatë mbështjelljes pasi aroma e saj e fortë do të përhapet kudo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *